Velkommen

Vi træner hver mandag og onsdag fra kl. 18.30 – 20.00. Børne – og voksenhold træner sammen.

Vi træner i hallen på Vordingborg Kaserne.

Taekwondo er koreansk kampkunst, man kan sige at den indeholder 3 discipliner teknik, selvforsvar og kamp. Teknik er hvordan man udfører sine spark-slag og blokeringer, selvforsvar er hvordan man bruger sine teknikker i selvforsvar og i kamp kæmper vi med hinanden og ikke mod hinanden. Udover det træner vi fysikken og vores holdning over for andre mennesker. Vi har en streng disciplin under træning.

Det skal pointeres at man skal have en ren straffeattest for at dyrke Taekwondo. I Taekwondo lærer man at slå og sparke mod vitale punkter. Det er derfor vigtigt at vi ikke bare går rundt og sparker og slår på vores omgivelser

Find os på facebook, twitter og instagram.