Betingelser og vilkår(Kids 3-8 år lørdag)

Undertegnet indmelder sit barn i Vordingborg Taekwondo Klub CHON-JI og er indforstået med og bekræfter
følgende:
Årligt kontingent på 600kr. betales af 12 rater, ved bankoverførsel til klubbens konto senest d. 5 i måneden.
Kontingentet indeholder 11 måneders træning og halvårlige afslutninger.
At betale licens til Dansk Taekwondo forbund ved indmeldelse og efterfølgende en gang om året i
november måned. Årslicens er pt. 250kr. Indmeldelse efter d. 1/8 overføres kun 80kr for licens frem til
31/12.
At jeg/vi modtager beskeder fra klubben på SMS og Mail.

At have læst hele velkomstmappen og være indforstået med reglerne i klubben.
At jeg / mit barn ekskluderes af klubben, ved misbrug af Taekwondo.
At jeg / mit barn er indforstået med at indordne mig / sig under den strenge disciplin, der udføres i
træningssalen.
At jeg / mit barn er informeret om at vedtægterne kan findes på klubbens hjemmeside, som jeg / mit barn
vil overholde.
At udmeldelse skal ske skrifteligt til kasseren, med en måneds varsel. Kontingent overførslerne til klubbens
konto skal stoppes, før endelig udmeldelse er gyldig.
At al træning og andre aktiviteter foregår på eget ansvar.
Dobog (træningsdragt) kan bestilles i klubben, men er ikke et krav til kidstræning.