Bælter & Graduering

Bælterne

I Taekwondo skal du først igennem 10 bælteprøver, før du kan gå op til din første sortbælteprøve.

Man skelner mellem kup-grader og dan-grader.
Kup-graderne er elev/amatør graderne. Der er ialt 10 kupgrader, som starter bagfra med 10. kup til og med 1. kup.
Dan-graderne kaldes også af nogle for ekspert-graderne. De er alle sorte, og af dem er der også 10. Disse starter med 1. dan og jo højere graduereret man er, stiger man i dan-graderne.

10. dan er således den højst opnåelige grad man kan få, og der er kun ganske få i hele verden, der har 10. dan. Vores første og tidligere koreanske landstræner har i sommeren 2004 opnået 9. dan.
Hvis man opnår sort bælte inden man er fyldt 15 år, anvendes et særligt bælte og graden kaldes Poom (f.eks. 2 Poom).
Kravene til de enkelte bælteprøver er fastsat af Dansk Taekwondo Forbund i samarbejde med World Taekwondo Federation og Kukkiwon – World Taekwondo Headquarters i Korea.

 

Graduering

Graduering er en prøve, hvor man skal vise, om man er dygtig nok til at få det næste bælte.
Der skal gå mindst 3 måneder mellem hver graduering, og det er et krav, at man har lært sit nye pensum, samt at man er indstillet af sin træner.
Træneren indstiller kun eleven, hvis han eller hun mener, at eleven er dygtig nok til at kunne bestå.