Betingelser og vilkår (9-99 år mandag/onsdag)

Undertegnet indmelder hermed sig selv / sit barn i Vordingborg Taekwondo Klub CHON-JI og er indforstået med og bekræfter følgende:
Årligt kontingent på 1550kr. betales af 12 rater, ved bankoverførsel til klubbens konto senest d. 5 i måneden.
Kontingentet indeholder 11 måneders træning, inklusiv mon- og kupgraduering.
Familierabat:
Er flere personer fra samme hustand indmeldt i Vordingborg Taekwondo klub, betales der fuld kontingent for 1 person, resten af familien træner til halv pris.
At betale licens til Dansk Taekwondo forbund ved indmeldelse og efterfølgende en gang om året i november måned. Årslicensen er pt. 250kr. Indmeldelse efter d. 1/8 overføres kun 80kr for licens frem til 31/12.

At jeg/vi modtager beskeder fra klubben på SMS og Mail.
At have læst hele velkomstmappen og være indforstået med reglerne i klubben.
At jeg / mit barn ikke er straffet for vold, gadeuorden, legemsbeskadigelse, narkotikahandel el. lign.
At jeg / mit barn ekskluderes af klubben, ved misbrug af Taekwondo.
At jeg / mit barn er indforstået med at indordne mig / sig under den strenge disciplin, der udføres i træningssalen.
At jeg / mit barn er informeret om at vedtægterne kan findes på klubbens hjemmeside, som jeg / mit barn vil overholde.
At udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren, med en måneds varsel. Kontingentoverførslerne til klubbens konto skal stoppes, før endelig udmeldelse er gyldig.
At al træning og andre aktiviteter foregår på eget ansvar.
At billeder og film af mig / mit barn i klubsammenhæng må benyttes til hjemmesiden, pressemeddelelser, sociale medier (facebook) o.l.
At mit / mit barns navn, adresse og telefonnummer står på en adresseliste, som bliver uddelt til klubbens medlemmer en eller to gange om året.
At der meldes afbud, hvis man ikke kommer til træning. (se startmappen)
Dobog (træningsdragt) kan bestilles i klubben, kort før første garduering.